DU-MĂ LA CONŢINUT Aceasta este varianta pentru calculatoare, laptopuri si iPaduri.

Reduceri de pret - magazin produse lucrate manual

Verbe finalizate. De completat verbele care au rămas de făcut audio. Sprijiniţi-ne distribuind pe reţelele de socializare. Mulţumim! Preluarea totală este interzisă. Preluarea parţială este permisă, doar cu precizarea sursei (link catre http://invatarea-rapida-a-limbii-germane.luxdesign28.ro/). Am observat ca siteul nostru a fost copiat in totalitate pe anumite site-uri. Ii rugam pe cei ce au facut-o sa procedeze la inlaturarea informatiilor preluate (in concordanta cu doleantele noastre), altfel vom lua toate masurile legale care se impun conform legilor in vigoare. Informatiile de pe acest site au fost publicate intr-o editura si avem toate drepturile legale asupra lor!

Acasă / zu Hause | Curs Germană Youtube | Exerciţii germană
Curs gratuit limba germana nivel mediu si incepatori

Învaţă limba germană. Curs germană conversaţie! Site favorit CTRL+D

Vă aflaţi pe pagina:
Învaţă limba germană » verb litera s audio sorgen

George / Freelancer / blueyes022001(at)yahoo.com conţinut
Meditatii Profesoara Dana Peter | Meditatii Profesor Edmond Nawrotzky-Török

Verb germană Sorgen audio

Exerciţiu oferit gratuit verb sorgen audio

Accesaţi şi celelalte pagini ale site-ului!

Ascultă exerciţiul audio cu
pronunţia verbului Sorgen

sorgen. Ich sorge für meine Familie.

traducerea în limba română
a avea grijă. Eu am grijă de familia mea.

verbe litera a verbe litera b verbe litera c verbe litera d
verbe litera e verbe litera f verbe litera g verbe litera h
verbe litera i verbe litera j verbe litera k verbe litera l
verbe litera m verbe litera n verbe litera o verbe litera p
verbe litera q verbe litera r verbe litera s verbe litera t
verbe litera u verbe litera v verbe litera w verbe litera z
säen. Wir haben Weizen gesät. a semăna. Noi am semănat grâu.
sagen. Er sagt die Wahreit, du sagst immer Lügen. a spune. El spune adevărul, tu spui mereu minciuni.
sägen. Wir sägen die Bretter. a tăia cu ferăstrăul. Noi tăiem scândurile.
sammeln. Er sammelt Gemälde. a colecţiona. Colecţionează tablouri.
schaden. Die Verschmutzung schadet der Gesundheit. a dăuna. Poluarea dăunează sănătăţii.
schaffen. Heute haben wir fast alles geschafft. a realiza. Azi am realizat aproape totul.
schalten. Er schaltet den Fottoaparat. a conecta. El conectează aparatul foto.
schämen. Das Mädchen schämte sich vor seinem Vater. a se ruşina. Fata s-a ruşinat de tatăl ei.
scharfen. Ich schärfe das Messer. a ascuţi. Ascut cuţitul.
schätzen. Ich schätze sie viel. a aprecia. O apreciez mult.
schaudern. Sie schaudert beim menschlichen Kontakt. a se îngrozi. Ea se îngrozeşte la contactul cu oamenii.
schauen. Sie schaut auf die Uhr. a se uita. Ea s-a uitat la ceas.
scheiden. Sie werden sich scheiden lassen. a divorţa. Ei vor divorţa.
scheinen. Jeden Tag schien die Sonne. a străluci. Soarele străluceşte în fiecare zi.
scheitern. Leider ist mein Plan gescheitert. a eşua. Planul meu a eşuat din păcate.
schenken. Er schenkt mir eine Kette. a dărui. Mi-a dăruit un lănţişor.
scheuen. Sie kritisiert ihn, aber sie scheuten weg an seiner Direktion. a se teme. L-au criticat, dar s-au temut să-l atace direct.
scheuern. Er scheuert die Schuhe. a lustrui. El lustruieşte pantofii.
schicken. Ich schicke den Brief als Einschreiben. a trimite. Trimit scrisoarea recomandată.
schieben. Ich habe die Kiste geschoben um die Tür zu offen. a împinge. Am împins lada ca uşa să se deschidă.
schießen. Der Jäger schoß auf einem Wolf. a trage. Vânătorul a tras într-un lup.
schildern. Der Zeuge konnte den Unfall genau schildern. a descrie. Martorul a descris exact accidentul.
schimmeln. Die Marmelade ist chimmelt. a se mucegăi. Marmaleda s-a mucegăit.
schimpfen. Paul schimpfte auf seinem Nachbarn. a ocărî. Paul l-a ocărât pe vecinul său.
schlachten. Hunderte von unschuldigen Zivilisten wurden geschlachtet. a masacra. Sute de civili nevinovaţi au fost masacraţi.
schlafen. Er schläft immer gut. a dormi. Doarme întotdeauna bine.
schlagen. Die Kinder schlagen sich oft. a se bate. Copiii se bat adesea.
schleichen. Eva ist ins Haus geschlichen. a se furişa. Eva s-a furişat în casă.
schleppen. Diesen Rucksack kann ich alleine schleppen. a căra. Acest rucsac l-am cărat singur.
schließen. Bitte schließen Sie die Fenster! a închide. Vă rog să închideţi ferestrele!
schmecken. Das Mittagessen schmeckt gut. a avea gust bun. Masa de prânz are gust bun.
schmeichlen. Paul schmeichelt seinem Freund. a linguşi. Paul îmi linguşeşte prietenul meu.
schmelzen. Der Schnee ist geschmolzen. a topi. Zăpada s-a topit.
schmieren. Schmieren Sie alle Schrauben mit Fett. a unge. Ungeţi toate şuruburile cu vaselină.
schminken. Eva schminkt jeden Morgen. a se farda. Eva se fardează în fiecare dimineaţă.
schmücken. Wir schmücken den Tannenbaum. a împodobi. Împodobim bradul.
schnarchen. Ich kann nicht schlafen weil er schnarcht. a sforăi. Nu pot să dorm fiindcă el sforăie.
schneiden. Ich schneide sofort das Brot. a tăia. Eu tai îndată pâinea.
schneien. Seit vier Stunden schneit es. a ninge. Ninge de patru ore.
schockieren. Sein Tod schockierte uns. a şoca. Moartea sa ne-a şocat.
schrecken. Als er der Bär sah, schreckt er. a se speria. S-a speriat tare când a văzut ursul.
schreiben. Wir schreiben die Glückwunschkarte. a scrie. Scriem o felicitare.
schreien. Er schreit nach Hilfe. a ţipa. A ţipat după ajutor.
schreiten. Sie schreit leise im Zimmer weil das Kind schläft. a păşi. Ea păşeste uşor în cameră, fiindcă copilul doarme.
schulden. Du schuldest mir 9$. a datora. Îmi datorezi 9$.
schüttener. Er schüttet das Wasser. a vărsa. A vărsat apa.
schützen. Die Medikamente schützen uns vor Grippe. a proteja. Medicamentele ne protejează contra gripei.
schwatzen. Die Mädchen schwatzen am Telefon. a pălăvrăgi. Fetele pălăvrăgesc la telefon.
schweigen. Hans schwieg, als der Lehrer ihn fragte. a tăcea. Hans a tăcut când profesorul l-a întrebat.
schwellen. Der Wind schwellt die Segel. a umfla. Vântul umflă pânzele.
schwimmen. Ich habe eine Stunde geschwommen. a înota. Am înotat o oră.
schwitzen. Er schwitzt vor Aufregung. a transpira. El transpiră de emoţie.
schwören. Anna schwört auf mich. a avea încredere. Ana are încredere în mine.
segeln. Bei diesem Wetter ist es angenehm zu segeln. a naviga. Pe această vreme este plăcut să navighezi.
segnen. Der Pharer segnete die Gemeinde. a binecuvânta. Preotul a binecuvântat comunitatea.
sehen. Wir haben den Adler gesehen. a vedea. Am văzut un vultur.
sehnen. Ich sehne mich oft nach meinem Bruder. a-i fi dor. Mi-e dor adesea de fratele meu.
sein. Erick ist faul. a fi. Eric este leneş.
senden. In das Programm wird viele Filme gesendet. a difuza. În acest program se difuzează multe filme.
senken. Wann werden die Preise senken? Nie. a coborâ. Când vor coborâ preţurile? Niciodată.
setzen. Er setzt das Kind auf den Sthul. a aşeza, a pune. A pus copilul pe scaun.
seufzen. Sie seufzte für die verlorene Jugend. a ofta. Ea oftează după tinereţea pierdută.
sickern. Die Schokolade sickert sich. a se prelinge. Ciocolata se prelinge.
sieden. Vorsicht, Vorsicht, die Milch siedet! a fierbe. Atenţie, laptele fierbe!
siegen. In diesem Krieg wird niemand siegen. a învinge. În acest război nimeni nu va învinge.
singen. Die Kinder singen ein Lied. a cânta. Copiii cânta un cântec.
sinken. Der Titanic ist im 1912 gesunken. a scufunda. Titanicul s-a scufundat în 1912.
sitzen. Wo sitzen Sie? a se aşeza. Unde vă asezaţi dvs.?
sollen. Du sollst immer nett zu deiner Tante sein. a trebui. Trebuie să fii drăguţ întotdeauna cu matuşa ta.
sorgen. Ich sorge für meine Familie. a avea grijă. Eu am grijă de familia mea.
spalten. Er hat Holz gespalten. a crapa. El a crăpat lemne.
sparen. Ich spare für die Hochzeit. a economisi. Economisesc pentru nuntă.
spassen. Er spasste den ganzen Tag. a glumi. A glumit toată ziua.
spenden. Letztes Jahr spendete er 5000$ für Kerbforschung. a dona. A donat anul trecut 5000$ pentru cercetarea cancerului.
spielen. Wir spielen Tennis. a juca. Ne jucăm tenis.
spinnen. Spinnst du oder was? a aiuri. Aiurezi sau ce?
splittern. Weiches Holz splittert leicht. a se sparge. Lemnul moale se sparge uşor.
spotten. Karl spottet über seine Nachbarn. a-şi bate joc. Îşi bate joc de vecini.
sprechen. Ich möchte bitte Frau Köhl sprechen. a vorbi. Vreau să vorbesc cu doamna Kohl.
springen. Wir mussten über einen Bach springen. a sări. A trebuit să sărim peste un pârâu.
spucken. Muti, Eva spuckte mich. a scuipa. Mama, Eva m-a scuipat.
spülen. Ich muss die Kleider spülen. a clăti. Trebuie să clătesc hainele.
starten. Ich konnte den Motor starten. a porni. Am putut să pornesc motorul.
stattfinden. Der Vortrag findet in Universität statt. a avea loc. Conferinţa are loc la Universitate.
stechen. Vorsicht, die Biene sticht! a înţepa. Atenţie, albina înţeapă!
stecken. Er steckte das Radio in die Steckdose. a băga. A băgat radioul în priză.
stehen. Ich stehe hier bis du fertig bist. a sta. Stau aici până eşti gata.
steigen. Wir steigen auf diesem Berg. a urca. Urcăm pe acest munte.
steigern. Das Auto steigert seine Geschwindigkeit immer mehr. a creşte. Automobilul îşi măreşte viteza.
stellen. Sie stellen den Schrank an die Wand. a pune, a aşeza. Ei pun dulapul la perete.
sterben. Mein Großvater ist im Lager gestorben. a muri. Bunicul meu a murit în lagăr.
stimmen. Die Wähler stimmen für ein neues Parlament. a vota. Alegătorii votează un nou Parlament.
stinken. Er stinkt immer von Whisky. a puţi. El pute mereu a whisky.
stolpern. Sie stolperte und verschütte die Milch über dem Boden. a se împiedica. Ea s-a împiedicat şi a vărsat laptele pe podea.
stoppen. Der Bus stoppte plötzlich. a opri. Autobuzul s-a oprit brusc.
stören. Lassen Sie sich bitte, nicht stören! a deranja. Vă rog, nu deranjaţi!
stoßen. Er hat mich gestoßen. a împinge. El m-a împins.
streben. Der Maler strebt nach Vollkommenheit. a năzui. Pictorul năzuieşte spre perfecţiune.
streichen. Streich die Butter aufs Brot. a unge. Ungeţi pâinea cu unt!
streiten. Er stritt oft mit seine Frau. a certa. Se ceartă adesea cu soţia lui.
studieren. Er studiert Chemie. a studia. El studiază chimia.
stürmen. Draußen stürmt und regnet es. a fi furtună. Afară este furtună şi plouă.
stürzen. Eva ist von dem Dach gestürzt. a cădea. Eva a căzut de pe acoperiş.
stützen. Der Alter stützt sich auf einen Stock. a se sprijini. Bătrânul se sprijinea de un baţ.
suchen. Ich suche mein Freund. a căuta. Îmi caut prietenul.

Linkuri
Software Horeca Bucuresti | Anunturi Matrimoniale | Invata limba Engleza | Learn English for free | Cruci marmura poze

Localitati Romania: Bucuresti, Iasi, Timisoara, Cluj Napoca, Craiova, Bacau, Constanta, Ploiesti, Pitesti, Sibiu, Calarasi, Alba Iulia, Brasov, Arad, Satu Mare, Resita, Bistrita, Botosani, Oradea, Vaslui, Drobeta Turnu Severin, Focsani, Braila, Targoviste, Giurgiu, Slobozia, Tulcea, Buzau, Baia Mare, Bistrita, Deva, Miercurea Ciuc, Targu Mures, Galati, Hunedoara, Alexandria, Petrosani, Ramnicu Valcea.
Prin navigarea pe acest site, iti exprimi acordul cu privire la politica de folosire cookies. Informaţíi |

(c) 2012 - 2017 Oliver M. si LuxDesign28.ro toate drepturile rezervate
SiteMap XML pentru motoarele de căutare Curs Germana


Web Design
Optimizare SEO


Distribuie pe reţelele de socializare. Vă mulţumim! Distribuie pe:
Facebook Twitter LinkedIn Google+

Reclama
Cadouri Handmade Femei

Bijuterii femei handmade


Porti fier forjat

Director web si director firme luxdesign28
| SUS

Meditatori pe localitati