DU-MĂ LA CONŢINUT Aceasta este varianta pentru calculatoare, laptopuri si iPaduri.

Reduceri de pret - magazin produse lucrate manual

Verbe finalizate. De completat verbele care au rămas de făcut audio. Sprijiniţi-ne distribuind pe reţelele de socializare. Mulţumim! Preluarea totală este interzisă. Preluarea parţială este permisă, doar cu precizarea sursei (link catre http://invatarea-rapida-a-limbii-germane.luxdesign28.ro/). Am observat ca siteul nostru a fost copiat in totalitate pe anumite site-uri. Ii rugam pe cei ce au facut-o sa procedeze la inlaturarea informatiilor preluate (in concordanta cu doleantele noastre), altfel vom lua toate masurile legale care se impun conform legilor in vigoare. Informatiile de pe acest site au fost publicate intr-o editura si avem toate drepturile legale asupra lor!

Acasă / zu Hause | Curs Germană Youtube | Exerciţii germană
Curs gratuit limba germana nivel mediu si incepatori

Învaţă limba germană. Curs germană conversaţie! Site favorit CTRL+D

Vă aflaţi pe pagina:
Învaţă limba germană » verb litera v audio veranlassen

George / Freelancer / blueyes022001(at)yahoo.com conţinut
Meditatii Profesoara Dana Peter | Meditatii Profesor Edmond Nawrotzky-Török

Verb germană Verandern audio

Exerciţiu oferit gratuit verb verandern audio

Ascultă exerciţiul audio cu
pronunţia verbului Verandern

veranlassen. Ich habe veranlasst, dass die Türen neu gestrichen werden.

traducerea în limba română
a dispune. Eu am dispus ca uşile să fie proaspăt vopsite.

verbe litera a verbe litera b verbe litera c verbe litera d
verbe litera e verbe litera f verbe litera g verbe litera h
verbe litera i verbe litera j verbe litera k verbe litera l
verbe litera m verbe litera n verbe litera o verbe litera p
verbe litera q verbe litera r verbe litera s verbe litera t
verbe litera u verbe litera v verbe litera w verbe litera z
verabscheuen. Ich verabscheue den Computer. a detesta. Detest calculatorul.
verabschieden. Sie verliess den Raum, ohne sich zu verabschieden. a-şi lua rămas bun. Ea a părăsit încăperea fără a-şi lua rămas bun.
verandern. Sein Unfall hat ihn verändert. a schimba. Accidentul l-a schimbat.
veranlassen. Ich habe veranlasst, dass die Türen neu gestrichen werden. a dispune. Eu am dispus ca uşile să fie proaspăt vopsite.
veranstaltet. Er will ein Fest veranstaltet. a organiza. El vrea să organizeze o petrecere.
verarbeiten. Die Textilindustrie verarbeitet alle Fasertypen. a prelucra. Industria textilă prelucrează toate tipurile de materie.
verbessern. Wir verbessern die qualität der Arbeit. a îmbunătăţi. Noi îmbunătăţim calitatea muncii.
verbieten. Die Nukleare Mächte werden verboten diese Wäffen zu verkaufen. a interzice. Puterile nucleare vor sa interzică vânzarea acestor arme.
verbinden. Der Kanal verbindet zwei Flüsse. a uni. Canalul uneşte două râuri.
verbrauchen. Das neue Auto verbraucht weniger Benzin. a consuma. Noul automobil consumă mai puţină benzină.
verbrennen. Nach einem Streit hat sie alle Briefe von ihm verbrannt. a arde. După ceartă ea a ars toate scrisorile de la el.
verdammen. Die Kritiker verdammten in der ersten Nacht das Spiel. a condamna. Criticii au condamnat spectacolul din prima noapte.
verderben. Der Fisch ist verdorben. a se strica. Peştele s-a stricat.
verdienen. Bei der neuen firma verdient er mehr. a câştiga. El câştigă mai mult la noua firmă.
sich verdunkeln. Der Himmel verdunkelte sich. a se întuneca. Cerul s-a întunecat.
vereinbaren. Du hast für morgen, die Sitzung vereinbart. a conveni. Tu ai stabilit şedinţa pentru mâine.
verfallen. Das Lebensniveau wird in den letzten Jahren verfallen. a scădea. Nivelul de trai a scăzut în ultimii ani.
verfügen. Das Orchester verfügt über eine reichen Erfährung. a dispune. Orchestra dispune de o experienţă bogată.
verfüren. Eva verfürte mich zu diese Bergbesteigung. a ispiti. Eva m-a ispitit să fac aceasta ascensiune.
vergessen. Ich habe dich besucht vergessen. a uita. Am uitat să te vizitez.
vergiessen. Raul hat Tee vergossen. a vărsat. Raul a vărsat ceaiul.
vergleichen. Ich habe die Artikel verglichen. a compara. Am comparat articolele.
vergrössern. Das Bild ist stark vergrössert worden. a mări. Imaginea a fost mult mărită.
verhaften. Der Dieb wurde verhaftet. a aresta. Hoţul a fost arestat.
verhalten. Das Kind verhält sich sehr ruhig. a se comporta. Copilul se comportă foarte liniştit.
verhandeln. Wir verhandeln über den Preis. a negocia. Am negociat preţul.
verheeren. Heuschrecken verheerten das Land. a pustii. Lăcustele au pustiit pământul.
verheiraten. Paul ist mit einer Kollegin verheiratet. a se căsători. Paul s-a căsătorit cu o colegă.
verhindern. Der Lärm verhinderte mich an der Arbeit. a împiedica. Zgomotul m-a împiedicat să lucrez.
verkaufen. Ich werde meine alten Möbel verkaufen. a vinde. Îmi voi vinde vechea mobilă.
verkürzen. Die Arbeitszeit wird verkürzt. a scurta. Timpul de munca s-a scurtat.
verlangen. Diese Fährt verlangt viele Vorbereitungen. a necesita. Aceasta călătorie necesită multe pregătiri.
verlängern. Ich verlängerte die Arbeit um eine Stunde. a prelungi. Mi-am prelungit munca cu o oră.
verlassen. Er velässt seine Flau. a părăsi. El şi-a părăsit nevasta.
verlaufen. Die Krankheit ist normal verlaufen. a decurge. Boala decurge normal.
verlegen. Der Chef verlegte die Sitzung auf Montag. a amâna. Şeful a amânat şedinţa pentru luni.
verleihen. Ich verleihe das Auto an Eva. a împrumuta. Îi imprumut automobilul Evei.
verletzen. Er hat ihr den Kopf verletzt. a răni. El a rănit-o la cap.
verlieren. Paul hat seine Uhr verloren. a pierde. Paul şi-a pierdut ceasul.
verloben. Paula und Horst haben sich gestern verlobt. a se logodi. Paula şi Horst s-au logodit ieri.
vermeiden. Der Unfall konnte vermieden werden. a evita. Accidentul ar fi putut fi evitat.
vermieten. Wenn du willst, ich kann dir ein Zimmer vermieten. a închiria cuiva. Dacă vrei, îţi pot inchiria o cameră.
vermitteln. Er vermittelt lennispiele. a arbitra. A arbitrat partida de tenis.
vermissen. Ich habe dich sehr vermisst. a simţi lipsa. Ţi-am simţit lipsa.
vernachlässigen. Leider ich habe mein Sohn vernachlässigst. a neglija. Din păcate mi-am neglijat băiatul.
veröffentlichen. Das Tagebuch der Prinzessin Diana wurde veröffentlicht. a publica. Jurnalul prinţesei Diana a fost publicat.
verpachten. Ich habe mein Ackerboden verpacht. a concesiona. Mi-am concesionat terenul.
verpassen. Beeile dich, sonst verpasst du den Bus! a pierde. Grabeşte-te, altfel pierzi autobuzul!
verpflichten. Ich verpflichte dir zu helfen. a obliga. Sunt obligat să te ajut.
verraten. Sie verraten ihr Land für Geld. a trăda. Şi-au trădat ţara pentru bani.
verreisen. Zu Weinnachten verreisen wir immer. a pleca. De Crăciun plecăm întotdeauna.
versammeln. Die Männer versammeln sich zussammen bei der Kirche. a aduna. Bărbaţii s-au adunat la biserică.
versäumen. Diese Chance hat er leider versäumt. a rata. Din păcate a ratat aceasta şansă.
verschaffen. Er hatte uns eine Einladung verschafft. a procura. El ne-a procurat invitaţii.
verschieben. Wegen des schlechten Wetters, müssen wir den Ausflug verschieben. a amâna. Datorită vremii proaste, a trebuit să amânăm excursia.
verschimmeln. Das Brot ist verschimmelt. a se mucegăi. Pâinea s-a mucegăit.
verschreiben. Der Arzt verschreibt ihm ein Medikament. a prescrie. Doctorul i-a prescris un medicament.
verschwinden. Meine Katze ist verschwunden. a dispărea. Pisica mea a dispărut.
versichern. Das Auto ist gegen Unfälle versichert. a asigura. Automobilul este asigurat contra accidentelor.
versöhnen. Seine Freunde bemühten sich, ihn mit seiner Familie zu versöhnen. a împaca. Prietenii săi au încercat să-l împace cu familia lui.
versorgen. Wir versorgen den Krankenhaus mit Gemüse. a aproviziona. Noi aprovizionăm spitalul cu legume.
verspäten. Du hast dich wieder verspätet. a întârzia. Ai întârziat din nou.
versprechen. Der Vater sprach mir ein Fahrrad. a promite. Tata mi-a promis o bicicletă.
verstarken. Der Wand muss verstärkt werden, sonst stürzt das Haus ein. a întări. Peretele trebuie întărit, altfel casa se va prăbuşi.
verstehen. Ich verstehe etwas englisch. a înţelege. Înţeleg puţin engleză.
versteigern. Die Möbel wurden versteigert. a scoate la licitaţie. Mobila a fost scoasă la licitaţie.
verstössen. Der Parlamentarier verstiess oft das Gesetz. a încălca. Parlamentarul încalcă des legea.
versuchen. Er versuchte tiefer zu atmen. a încerca. Încercă să respire mai adânc.
verteidigen. Wehrmacht hat ohne Erfolg die Stadt Breslau verteidigt. a apăra. Wermachtul a apărat fără succes oraşul Breslau.
verteilen. Weinachtsmann verteilt die Gesckenke an den Kinder. a împărţi. Moş Crăciun împarte daruri copiilor.
vertragen. Die Diktatoren können keine Kritik vertragen. a suporta. Dictatorii nu pot suporta critica.
vertrauen. Wir vertrauen in Gott. a se încrede. Ne încredem în Dumnezeu.
vertreten. Das Kreuz vertritt ein Symbol für Christen. a reprezenta. Crucea reprezintă un simbol pentru creştini.
verursachen. Das Erdbeben verursachte eine Katastrophe. a provoca. Cutremurul a provocat o catastrofă.
verurteilen. Sokrates wurde zum Tode verurteilt. a condamna. Socrate a fost condamnat la moarte.
verwalten. Polen verwalten ehemaliges deutschgebiete. a administra. Polonia administrează foste teritorii germane.
verwandeln. Unser Löser verwandelt der Tod in ewige Leben. a transforma. Mântuitorul a transformat moartea în viaţă veşnică.
verwechseln. Ich verwechsle Sie immer mit ihrer Schwester a confunda. Vă confund întotdeauna cu sora dvs.
sich verwenden. Die Tante verwendete für den Neffen. a interveni. Mătuşa a intervenit pentru nepot.
verwirklichen. Sie hat viele Ideen, aber sie sind schwer zu verwirklichen. a realiza. Ea are multe idei, dar sunt greu de realizat.
verwöhnen. Sie verwöhnt zu viel ihre Kinder. a răsfăţa. Ea îşi răsfaţă prea mult copiii.
verzeihen. Verzeihen Sie mir für die Störung. a ierta. Iertaţi-mă pentru deranj.
verzichten. Ich verzichtete Fussball zu spielen. a renunţa. Am renunţat să mai joc fotbal.
verzögern. Die Kälte hat alles verzögert. a întârzia. Frigul a întârziat totul.
vorausbringen. Ich bringe einen neuen Plan voran. a avansa. Eu avansez un nou plan.
voraussetzen. Man setzt voraus dass Yeti bestehen. a presupune. Se presupune ca Yeti există.
vorbeifahren. Der Bus fuhr an unserem Haus vorbei. a trece. Autobuzul a trecut prin faţa casei noastre.
vorbeikommen. Die Gäste kamen am Restaurant vorbei. a trece. Oaspeţii au trecut prin faţa restaurantului.
vorbereiten. Die Arbeiten müssen gut vorbereitet werden. a pregăti. Muncitorii trebuie să fie bine pregătiţi.
vorgeben. Sie gibt vor dass er das Wahrheit kennt. a pretinde. Ea pretinde că el cunoaşte adevărul.
vorhaben. Was habt ihr am bend vor? a planifica. Ce planificaţi voi deseară?
vorhanneen. Napoleon wurde in Insel Saint Helena verbannt.a exila. Napoleon a fost exilat în insula Sfânta Elena.
vorkommen. Der Holocaust darf nicht wieder vorkommen. a se întâmpla. Holocaustul nu trebuie să se mai intample.
vornehmen. Sie hat sich vorgenommen im Zukunft langsamer zu fahren. a-şi propune. Ea şi-a propus să conducă în viitor mai încet.
vorschlagen. Ich schlage dir zu essen vor. a propune. Îţi propun să mâncăm.
vorschreiben. Sie schreibt einen Brief an ihren Sekretär vor. a dicta. Ea a dictat o scrisoare secretarei.
vorstellen. Darf ich mich vorstellen? a se prezenta. Pot să mă prezint?
vorwerfen. Sie warf ihm sein Benehmen vor. a reproşa. Ea i-a reproşat purtarea.
vorziehen. Wir ziehen ein Bier vor. a prefera. Noi preferăm o bere.

Linkuri
Software Horeca Bucuresti | Anunturi Matrimoniale | Invata limba Engleza | Learn English for free | Cruci marmura poze

Localitati Romania: Bucuresti, Iasi, Timisoara, Cluj Napoca, Craiova, Bacau, Constanta, Ploiesti, Pitesti, Sibiu, Calarasi, Alba Iulia, Brasov, Arad, Satu Mare, Resita, Bistrita, Botosani, Oradea, Vaslui, Drobeta Turnu Severin, Focsani, Braila, Targoviste, Giurgiu, Slobozia, Tulcea, Buzau, Baia Mare, Bistrita, Deva, Miercurea Ciuc, Targu Mures, Galati, Hunedoara, Alexandria, Petrosani, Ramnicu Valcea.
Prin navigarea pe acest site, iti exprimi acordul cu privire la politica de folosire cookies. Informaţíi |

(c) 2012 - 2017 Oliver M. si LuxDesign28.ro toate drepturile rezervate
SiteMap XML pentru motoarele de căutare Curs Germana


Web Design
Optimizare SEO


Distribuie pe reţelele de socializare. Vă mulţumim! Distribuie pe:
Facebook Twitter LinkedIn Google+

Reclama
Cadouri Handmade Femei

Bijuterii femei handmade


Porti fier forjat

Director web si director firme luxdesign28
| SUS

Meditatori pe localitati